مجموعه تصاویر شایعه تا واقعیت

مجموعه تصاویر شایعه تا واقعیت ، با صحت سجی دقیق اخبار منتشر شده در فضای مجازی ،اخبار دروغ و شایعه ای که با هدف فریب رسانه ای مخاطبین انتشار پیدا میکنند را در قالب عکس ، همراه با مستندات اصلی ارائه میدهد .

با ما ، رسانه را بهتر بشناسید