معمولاً متخصصان هوش مصنوعی تنها دو طرز فکر در مورد آن دارند؛ این فناوری در آینده یا زندگی ما را به طرز باورنکردنی بهتر می‌کند یا منجر به نابودی بشر می‌شود. به همین دلیل پارلمان اروپا هفته گذشته دلیل اهمیت بسیار زیاد قانو‌‌ن‌گذاری هوش مصنوعی را به بحث گذاشت، اما چگونه می‌توان هوش مصنوعی را ایمن‌سازی کرد؟